HƯỚNG DẪN

TVAN-VDC: Chữ ký điện tử không hợp lệ: Không tìm thấy chữ ký điện tử hợp lệ với MST: 0100691544-999 trên tờ khai: Signature1: Chứng thư số không hợp pháp; Signature2: Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế

Khi gửi tờ khai thuế trên VNPT-TAX và gặp lỗi: Chữ ký điện tử không hợp lệ: Không tìm thấy chữ ký điện tử hợp lệ với MST: 0100691544-999 trên tờ khai: Signature1: Chứng thư số không hợp pháp; Signature2: Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế;


NGUYÊN NHÂN

Chữ ký số ký trên tờ khai không phải là chữ ký của công ty

 

CÁCH XỬ LÝ

- Kiểm tra token đang cắm có phải là của công ty đang gửi

- Hoặc thực hiện chức năng  thay đổi thông tin trong mục Tài khoản/thay đổi thông tin tài khoản để thay  đổi thông tin về chữ ký số trong trường hợp đã thay đổi chữ ký số như làm mới, gia hạn

 

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung