HƯỚNG DẪN

TVAN-VDC: Mã số thuế đã đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng: MST: 62000xxxxx đang sử dụng dịch vụ iHTKK của TCT

Khi gửi tờ khai thuế trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Mã số thuế đã đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng: MST: 62000xxxxx đang sử dụng dịch vụ iHTKK của TCT.


NGUYÊN NHÂN

Khách hàng đang sử dụng và nộp thuế trên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn của TCT mà chưa đăng ký ngừng

 

CÁCH XỬ LÝ:

MST đang sử dụng và nộp thuế trên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn của TCT mà chưa đăng ký ngừng

Cách xử lý như sau: 

-    B1. Đăng nhập vào hệ thông IHTKK: http://nhantokhai.gdt.gov.vn, vào menu Tài khoản\Đăng ký ngừng dịch vụ để ngừng dịch vụ

-    B2. Quay lại trang VNPT-TAX vào menu Tài khoản/Đăng ký dịch vụ khai thuế với Tổng cục thuế để đăng ký sử dụng dịch vụ

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung