HƯỚNG DẪN

TVAN-VDC: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Khi gửi tờ khai thuế trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng


NGUYÊN NHÂN

Tờ khai mà khách hàng đang gửi chưa được đăng ký với Tổng cục thuế

 

CÁCH XỬ LÝ:

1. Trên phần mềm tạo tờ khai  VNPT-TAX, vào menu Ký và nộp tờ khai \ 9. Đăng ký hồ sơ tờ khai để đăng ký tờ khai cần gửi (chú ý: Kỳ bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ kê khai)

2. Hoặc trên trang web http://vnpt-tax.vn, vào menu Tài khoản\Đăng ký tờ khai để đăng ky các tờ khai cần gửi

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung