HƯỚNG DẪN

TVAN-VDC: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn. Phải nộp tờ khai bổ sung

Khi gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn. Phải nộp tờ khai bổ sung


NGUYÊN NHÂN

Tờ khai khách hàng đang gửi đã được gửi thành công vào đúng hạn. 

Muốn gửi lại tờ khai ngoài hạn nộp tờ khai, khách hàng phải làm tờ khai bổ sung

 

CÁCH XỬ LÝ:

1. Thực hiện lập tờ khai bổ sung của tờ khai cần gửi trên phần mềm tạo tờ khai => Xuất tờ khai XML

2. Gửi lại khai bổ sung đã xuất

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung