HƯỚNG DẪN

TVAN-VDC: Hồ sơ chính chưa nộp

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Hồ sơ chính chưa nộp


NGUYÊN NHÂN

Khách hàng đang gửi phụ lục đính kèm tờ khai chính chưa được chấp nhận

 

CÁCH XỬ LÝ: 

1. Gửi lại tờ khai chính (nếu tờ khai chính chưa được chấp nhận) => được chấp nhận

2. Gửi lại phụ lục kèm theo tờ khai chính đã được TCT chấp nhận

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung