HƯỚNG DẪN

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value "0100691544xxx '' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value "0100691544xxx '' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'.


NGUYÊN NHÂN

- MST trong phụ lục bán ra, mua vào có dấu cách hoặc MST 13 số không đúng định dạng

 

CÁCH XỬ LÝ:

B1. Kiểm tra trong tờ khai (PL bán ra hoặc mua vào) trường MST có MST 13 số (MST chi nhánh) sửa theo đúng định dạng yêu cầu: VD : 0100691544-999 (có dấu gạch ngang)

B2. Xuất lại tờ khai và gửi lại

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung