Liên hệ

Khu vực miền Bắc

Tiếp nhận đăng ký mới và gia hạn tại khu vực miền Bắc

Điện thoại: 04.37931152/18001260

Tiếp nhận đăng ký mới và gia hạn tại địa bàn Hà Nội

Liên hệ: Nguyễn Thị Lệ Minh
Điện thoại: 04.38251897 / 0915436886
Mail: minhntl@vnpt-hanoi.com.vn


Khu vực miền Trung

Khối KHDN

Liên hệ: Trung tâm hỗ trợ KH
Điện thoại: 18001260 / 19001570

Khối Bưu điện TW

Liên hệ: Phan Xuân Dương
Điện thoại: 0911 519 777
Mail: phanxuanduong@vnpt.vn


Khu vực miền Nam


Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung