TIN TỨC

Download bộ cài và hướng dẫn sử dụng Extension

Bộ cài và hướng dẫn sử dụng Extension VNPT-CA thay thế VNPT-CA Applet


Thay thế toàn bộ Applet cũ bằng Extension mới cho hệ thống dịch vụ VNPT-CA.

Download bộ cài và hướng dẫn sử dụng tại đây: https://vnpt-ca.vn/khach-hang/tai-lieu?listVM.id=18

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung