TIN TỨC

THƯ THÔNG BÁO về việc mạo danh thu tiền khách hàng

THƯ THÔNG BÁO Về việc Mạo danh thu tiền khách hàng sử dụng các dịch vụ Chữ ký số VNPT-CA, VNPT_BHXH và VNPT-TAX


 

 

VNPT Xin gửi kèm các biểu mẫu về hóa đơn, hợp đồng, giấy chứng nhận

- Mẫu giấy hóa đơn - tải tại đây

Mẫu giấy chứng nhận - tải tại đây

- Mẫy hợp đồng VNPT-CA-TAX 2017 - tải tại đây

- Mẫu hợp đồng VNPT-CA-TAX-BHXH 2017  - tải tại đây

Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung